Program

Cisco Certified Network Associate - (CCNA) osnovni je nastavni program koji uključuje temeljna znanja i primjene u području mrežnih tehnologija, a dizajniran je s namjerom da polaznike nauči osnovna znanja i vještine potrebne za dizajniranje, izgradnju i održavanje manjih i srednje velikih računalnih mreža.

U razdoblju od 1997. do danas, kroz edukativni program Cisco akademije mrežnih tehnologija prošlo je više od 600.000 ljudi u preko 160 zemalja. Toliki odaziv upravo možemo zahvaliti visokoj kvaliteti programa, koji je organiziran u više modela: online učenje te ispiti, kontinuirano praćenje kvalitete, "uradi-sam" laboratorijske vježbe, te interaktivni alati.

Program obuhvaća 280 sati, organiziranih u 4 modula po 70 sati. Nastava se obično odvija 2 puta u tjednu, po 4 sata, i svaki od 4 modula traje otprilike 9 tjedana, što za cijeli program iznosi oko 9 mjeseci. Svi polaznici su obavezni biti na minimalno 80% sati predavanja.

Okosnica nastavnog programa je praktični rad, a izvodi se na mrežnoj komunikacijskoj opremi i osobnim računalima. Teorijski dio čini multimedijalni nastavni materijal dostupan polaznicima putem Interneta. Kupnja dodatne literature nije neophodna. Posebna prednost takvog oblika nastave jest prilagodljivost polaznicima različitih razina predznanja, dinamike i stilova učenja.

Program je 80% općenit, o mrežnim tehnologijama, a 20% specifičan za Cisco opremu. Sav nastavni materijal je na engleskom jeziku dok su predavanja, laboratorijske vježbe i konzultacije na hrvatskom jeziku. Tokom svakog modula polažu se ispiti kojima se provjerava napredak polaznika. Svi ispiti su na engleskom jeziku i polažu se putem računala, na poslužitelju smještenom u tvrtki Cisco Systems. Predavači s polaznicima analiziraju pogreške, a rezultate je moguće usporediti s prosjekom drugih Cisco akademija u svijetu.

Nakon završetka programa, polaznici mogu pristupiti polaganju CCNA (Cisco Certified Network Associate) certifikata u jednom od ovlaštenih centara.
CCNA certifikat je polazna točka u daljnjem programu izobrazbe i certificiranja koje nudi Cisco.

 

Od 2007. godine program je podjeljen u dva različita programa (CCNA Discovery i CCNA Exploration) koji vode istom cilju: stjecanju znanja i vještina potrebnih za polaganje CCNA profesionalnog certifikata.

Iako oba programa imaju isti cilj, put koji polaznici prolaze je različit.

CCNA Discovery je primjereniji apsolutnim početnicima u materiji kojima je potreban laganiji "uspon" prema cilju, učeći kroz primjere instalacije mrežne opreme u svakodnevnom životu.

CCNA Exploration je namjenjen polaznicima koji već imaju određena znanja iz mrežnih tehnologija i očekivaju brže mogućnost stjecanja znanja ne učeći kroz primjenu tehnologije u svakodnevnom životu, već više kroz kombinaciju teoretskog i praktičnog rada, više se oslanajući na samu tehnologiju a manje na samu primjenu.