ePrivacy and GPDR Cookie Consent by CookieConsent.com
MOODLE     Studomat     STUDENTSKA SLUŽBA     Upisi     WEBMAIL     KONFERENCIJA         HR   •   EN

Promotivna brošura Veleučilišta


SAZNAJTE VIŠE  

 

Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom


Preddiplomski stručni studij
3 godine   180 ECTS bodova

Prehrambena tehnologija


Preddiplomski stručni studij
3 godine   180 ECTS bodova

Poljoprivreda krša - Biljna proizvodnja


Preddiplomski stručni studij
3 godine   180 ECTS bodova

Poljoprivreda krša - Stočarstvo krša


Preddiplomski stručni studij
3 godine   180 ECTS bodov bodova

Ekonomski i normativni okvir poduzetništva


Diplomski stručni studij
2 godine   120 ECTS bodova

 

 

 

NATJEČAJI

Natječaj - 15.09.2021.

  15.09.2021 00:00h -   22.09.2021 23:59h

 

Martina Lipovina

Svjetska banka i grupe svjetske banke

  17.09.2021 10:00

  TCR dvorana

Marinela Zebić

Teorija vanjske trgovine prema Adamu Smithu

  17.09.2021 10:30

  TCR dvorana

Milena Šuša

MMF i WTO – Nositelji globalizacijskog procesa

  17.09.2021 11:00

  TCR dvorana

Antonio Jakelić

Istraživanje poslovnih odnosa između poduzetnika, knjigovodstva poduzeća i poslovnih banaka

  17.09.2021 15:00

  TCR dvorana

Marko Balić

Strateško planiranje kao čimbenik uspješnog poslovanja poduzeća

  17.09.2021 15:30

  TCR dvorana

Petra Balić

Temeljne odrednice suvremenog menadžmenta

  17.09.2021 16:00

  TCR dvorana

Matea Vidović

Etičnost i etički sukobi u istraživanju tržišta

  17.09.2021 16:30

  TCR dvorana

Kristijan Kraljić

Trošarine i posebni porezi u RH

  20.09.2021 11:00

  TCR dvorana

Dora Bulić

Obilježja poslovnih anđela

  20.09.2021 11:30

  TCR dvorana

Nikolina Lončar

Društveno odgovorno poslovanje

  20.09.2021 12:00

  TCR dvorana

“fra Lujo Marun”
Studentski dom

Grad Knin je  2009.  godine pripremio svu potrebnu dokumentaciju za Rekonstrukciju vojnih skladišta i prenamjenu u Studentski dom “fra Lujo Marun”, te 2010. godine ishodio sve potrebne dozvole i sklopio ugovor o pravu građenja s vlasnikom objekata i zemljišta odnosno RH. Kompletna rekonstrukcija objekta i njegovo opremanje do pune funkcionalnosti završeno je u prosincu 2016. godine kada  je Studentski dom “fra Lujo Marun” i svečano otvoren.

Saznajte više  

 

 

 

 

KONTAKT

 

  Adresa: Petra Krešimira IV 30, 22300 Knin

  Tel: +385 (22) 664 450

  Email: info@veleknin.hr

OIB:   13664089430

IBAN:   HR7424070001100148180

SWIFT:   OTPVHR2X